Press

           Roghieh Asgari

   

           


Minervanett                Min far er fortsatt kommunist


            Dagsavisen                   Norske stemmer fra New York


Kunst forum                Stemmerettsutstilling til New York

 

Billedkunst                   En veldig åpen person


Morgenbladet              Olsen anbefaler


Magasinet Kunst          "22 juli kunst i New York"  (NOo Sphere Art)


Dagbladet                      Forsonende kunst


Aftenposten                  New York-utstilling om norsk terror


Klassekampen              Torvund


VG                                   Til New York med "22. juli-kunst"


Maag issue five            Interview


Utrop TV                       Interview


Billedkunst                   Kritikk                          


Dagbladet                     "I basseng og bønn" Harald Flor


Dagsavisen                  "Fem private rom"


Romerikes Blad          "Med videoblikk paa kvinner"


Billedkunst                  "Det flyktige faar form" (se avsnitt midt paa siden)