Press

           Roghieh Asgari


    

          

     


 Minervanett                Min far er fortsatt kommunist


            Dagsavisen                   Norske stemmer fra New York


 Kunst forum                Stemmerettsutstilling til New York

 

 Billedkunst                   En veldig åpen person


 Morgenbladet              Olsen anbefaler


 Magasinet Kunst          "22 juli kunst i New York"  (NOo Sphere Art)


 Dagbladet                      Forsonende kunst


 Aftenposten                  New York-utstilling om norsk terror


 Klassekampen              Torvund


 VG                                   Til New York med "22. juli-kunst"


 Maag issue five            Interview


 Utrop TV                       Interview


 Billedkunst                   Kritikk                          


 Dagbladet                     "I basseng og bønn" Harald Flor


 Dagsavisen                  "Fem private rom"


 Romerikes Blad          "Med videoblikk paa kvinner"


 Billedkunst                  "Det flyktige faar form" (se avsnitt midt paa siden)